CÔNG TY TNHH MKC

Dịch vụ

Quản lý vận hành bất động sản

HÀ PHÁT giúp các Chủ đầu tư định hướng sản phẩm, khai thác, tối đa hóa lợi...

Xây dựng, lên kế hoạch phân phối các sản phẩm BĐS

bao gồm các dịch vụ theo hệ sinh thái trải rộng và đa tiện ích

Khai thác kinh doanh quảng cáo, sự kiện và quảng cáo số

Dù là bất cứ loại hình bất động sản nào, từ trung tâm thương mại, dự án...

Quản lý vận hành hệ thống viện dưỡng lão cao cấp

HÀ PHÁT giúp các Chủ đầu tư định hướng sản phẩm, khai thác, tối đa hóa lợi...

Xây dựng, kinh doanh và vận hành siêu thị chuỗi

HÀ PHÁT giúp các Chủ đầu tư định hướng sản phẩm, khai thác, tối đa hóa lợi...

Đào tạo và chuyển giao công nghệ

HÀ PHÁT giúp các Chủ đầu tư định hướng sản phẩm, khai thác, tối đa hóa lợi...

Quản lý kinh doanh và cho thuê mặt bằng

HÀ PHÁT giúp các Chủ đầu tư định hướng sản phẩm, khai thác, tối đa hóa lợi...

Nghiên cứu thị trường, quy hoạch mặt bằng

HÀ PHÁT giúp các Chủ đầu tư định hướng sản phẩm, khai thác, tối đa hóa lợi...

Khách hàng tiêu biểu
Hotline: 0977901979
Nhắn tin Facebook Zalo: 0977901979